วันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๒
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

กระดูกและข้อ


bKnowledge.org