วันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

กระดูกและข้อ


bKnowledge.org