วันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

กระดูกและข้อ


bKnowledge.org