วันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

กระดูกและข้อ


bKnowledge.org