วันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๓
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

bKnowledge.org