วันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

เว็บไซต์นี้ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพ โดยไม่หวังผลกำไรทางธุรกิจครับ
ทางผมได้เอาเนื้อหามาทำเอง และรูปภาพนำมาจากหลายแหล่ง ไม่ได้ ก๊อบปี้ใครมา แล้วไม่ให้เครดิตครับ
ฉะนั้น ใครก็อบปี้ เนื้อหาพร้อมรูปผมไป ก็ถือว่าเอาผลงานของผมไป แล้วไม่ยอมให้เครดิตผม แต่กลับไปให้เครดิตเฉพาะเนื้อหาที่ผมไปหามาด้วยตัวเองเท่านั้นทั้ง ๆ ที่เนื้อหาที่ไปหามาหลายที่ไม่มีรูปครับ ข้อมูลบางอย่างผมเสียตังซื้อมานะครับ มองในแง่ดี เว็บเราคนรู้จักเยอะ จึงมีคนอยากก็อบปี้ไปโดยไม่ให้เครดิต

ศักดิ์ศิริ ศิริกุล

 

bKnowledge.org