วันศุกร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอน วันนี้แข็งแรงดี แต่วันข้างหน้า อาจเจ็บป่วยไข้ บางทีเราป่วยอยู่ แต่ไม่แสดงอาการออกมา พอมารู้ตัวอีกที ก็เป็นหนักแล้ว ฉะนั้น เราจึงควรรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมถึงหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี นะครับ

ศักดิ์ศิริ ศิริกุล
นักวิชาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล

bKnowledge.org