วันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิรกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
นายศักดิ์ศิริ ศิริกุล (นักวิชาการสารสนเทศ)
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

bKnowledge.org